Netsis Muhasebe Programı: Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yazıma başlamadan önce İngiltere’de iş imkanları nelerdir? Nasıl iş bulunur merak ediyorsanız eğer bununla ilgili bir videomuz var, buraya bırakıyorum 🙂

TİCARET: Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasıdır.

TİCARET  İŞLETMESİ: Mal ve hizmetleri alıp satarak kar amacına ulaşmaya  çalışan organizasyon.

TİCARİ  PROGRAM: Mal ve hizmetlerin alım satımını, satıcı ve alıcıların borç ve alacaklarını, malların işletmemize giriş çıkışlarını, müşterilerden yapılan nakit tahsilatları, alınan  çekleri, senetleri, gelen havale ve eftleri satıcılara yapılan nakit ödemeleri, verilen  çekleri, imzalanan senetleri, gönderilen havale ve eftleri banka hesaplarındaki para hareketlerini, kasalarımızdaki para hareketlerini çek ve Senetlerin, ödeme, tahsilat, karşılıksız,  protesto işlemlerini ve buna benzer burada sayamadığımız bir çok işlemi  takip eden bilgisayar programı.

STOK: Ticaretini yaptığımız malların bilgilerinin izlendiği program modülüdür. Stok hareketleri GİRİŞ-ÇIKIŞ cinsinden izlenir.

CARİ: Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarını izlediğimiz program  modülüdür. İşletmeler mal ticaretini Satıcı ve Alıcılarla  yapar.

Satıcı: Mal aldığımız kişi ve kurumlardır
Alıcı: Mal sattığımız kişi ve kurumlardır
Cari kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim  değil, satıcı ve alıcılarındır.
Cari de hareketler BORÇ – ALACAK cinsinden izlenir.

KASA: İşletmemize nakit giren çıkan paraların izlendiği program modülüdür.

Kasa hareketleri Gelir – Gider cinsinden izlenir.

Gelir in diğer adı Tahsil. Giderin diğer adı Tediye  dir.

FATURA: İşletmemize mal giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği program modülüdür.
Mal alışlarında Alış Faturası kaydedilir
Mal satışlarında Satış Faturası düzenlenir

Fatura  Üç Bölümden oluşur.

1.Fatura Üst Bilgileri: Cari modülünden okunur.

2.Fatura Kalem Bilgileri: Stok modülünden okunur.

3.Fatura Toplam Bilgileri: Peşin faturalarda Kasa modülüne, vadeli faturalarda Cari modülüne kaydedilir.

Fatura  Program modülünün altında Üç Kavram yer alır

1.Fatura: Hangi maldan, hangi  miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yapıldığını gösteren belge.

2.İrsaliye: Hangi maldan, hangi  miktarda sevkiyat yapıldığını gösteren belge.

3.Sipariş: Mal satın alma isteği.  Hangi maldan, hangi miktarda ve hangi fiyattan satın alınr.

Fatura  Tipleri:

Açık: Fatura bedeli daha  sonra ödenecek veya tahsil edilecek

Kapalı: Fatura bedeli hemen  ödenecek veya tahsil edilecek

İade: Satılan malın geri  alınması, Alınan malın geri verilmesi

Zayi İade: Malın kusurundan  dolayı geri alınması veya geri verilmesi.

Muhtelif: Yoldan geçen birinden  mal alma veya yoldan geçen birine mal satma

Fatura  Kaydı sonucunda Müşteriler bize borçlanır. Müşterilerin borçlarını şu  yöntemlerle tahsil edebiliriz

1. Nakit

2.Müşteri Çeki

3.Müşteri Senedi

4.Müşteriden Gelen Havale EFT

5.Müşterinin Kredi kartını işletmemizin pos  cihazından geçme

Fatura  Kaydı sonucunda Satıcılar bizden alacaklanır. Satıcıların alacaklarını şu  yöntemlerle ödeyebiliriz.

1. Nakit
2.Müşteri Çekini satıcıya ciro ederek veya Kendi çek defterimizden çek düzenleyerek

3.Müşteri Senedini satıcıya ciro ederek veya  Satıcıya senet imzalayarak

4.Satıcıya gönderilen Havale EFT

5.Kredi kartımızı satıcının pos cihazından geçme

BANKA: Bankalardaki nakit paralarımızın, bankalardan çekilen kredilerimizin tahsil ve Teminata gönderilen müşteri çek ve  senetlerimizin izlendiği program modülüdür. Banka hareketleri BORÇ, ALACAK cinsinden izlenir. Banka kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim  değil, Bankanın bize olan borç ve alacağıdır

MÜŞTERİ  ÇEKİ: Müşterilerden alınan çeklerin izlendiği program  modülüdür.
MÜŞTERİ  SENEDİ: Müşterilere imzalatılan senetlerin izlendiği  program modülüdür.
BORÇ  ÇEKİ: Çek defterinden düzenleyip satıcılara verdiğimiz çeklerin  izlendiği program modülüdür.
BORÇ  SENEDİ: Satıcılara imzaladığımız senetlerin izlendiği  program modülüdür.
DEKONT:Bir  işlemde hangi hesabın
borçlandığını, hangi hesabın alacaklandığını ve  tutarlarını gösteren
belgedir.  Dekont  modülü aracılığıyla stok, banka, muhasebe, cari arası
aktarımlar yapılabilir.  Çek ve Senetlerin banka aracılığıyla tahislat,
ödeme işlemleri, çek ve  senetlerin karşılıksız ve protesto işlemleri
yapılabilir. Stoksuz masraf  faturaları ve Serbest Meslek Makbuzları
kaydedilebilir.

Yukarıda bahsedilen işlemler hep ön muhasebenin  konusudur.

 GENEL  MUHASEBE: Ön muhasebede yapılan işlemlerin bilanço esasına  göre yevmiye kayıtlarının oluşturulması ve bunun sonucunda temel mali  tabloların, bilanço ve gelir tablolarının alınarak işletmenlin faaliyet  sonuçlarının izlenmesidir.

ENTEGRASYON: Ön muhasebede yapılan mali nitelikli ve para ile ifade edilebilen
işlemlerin  yevmiye fişlerinin genel muhasebeye aktarılmasını sağlayan
program modülüdür.

Çalışacağımız  Ticari İşletme için
Önce Şirket Tanımlanmalı ve parametreler  ayarlanmalı.

Tanımladığımız  şirkete giriş yaparak
Nakit Paraları İzlemek İçin Kasa Tanımlanmalı
Satıcı ve Alıcıların Borç ve Alacaklarını Takip  Etmek İçin Cari Kartları Tanımlanmalı
Ticaretini yaptığımız malların bilgilerini izlemek  için Stok Kartları Tanımlanmalı
Banka hesaplarımızı izlemek için Banka Ana, Şube ve  Hesap Kodları Tanımlanmalı, bu  tanımlamalardan sonra ticari işlemleri ticari programımızda takip edebiliriz.

                                       ENTEGRASYON  NASIL KURULUR

ENTEGRASYON NEDİR: Ön muhasebedeki ticari işlemlere ait yevmiye  fişlerinin oluşturularak Genel Muhasebeye aktarılmasını sağlayan (bir havuz)  program modülüdür.

1.  YENİ BİR ŞİRKET TANIMLANIR

2.  TANIMLANAN ŞİRKETE GİRİLİR

3. MUHASEBE / KAYIT /  PARAMETRE KAYITLARI / GENEL Sayfasından
Mali  Yıl Başlangıç Ayı: 1 Seçilir. Tab tuşuna basılır. Tamam Butonu tıklanır.

SEVİYE TAKİBİ Sayfasından

Seviye  Takibi Yapılacak: Tıklanır.

Kaç  Seviye Tanımlanacak: 3

1.Seviye         :3 (Ana  Hesap Kodunun Uzunluğu)

2.Seviye         :2 (Grup Hesap Kodunun Uzunluğu)

3.Seviye         :2  (Muavin Hesap Kodunun Uzunluğu) Tamam Butonu tıklanır.

FİŞ BAZINDA YUVARLAMA FARKI Sayfasından Maksimum  Yuvarlama Farkı Tutarı: 0,01 girilebilir  Tamam  Butonu tıklanır.

Muhasebe  Modülünden çıkılıp tekrar girilir.

MUHASEBE / KAYIT /  PARAMETRE KAYITLARI / SEVİYE TAKİBİ Sayfasından

1.Seviyenin  3 Karakter Uzunluğunda (Ana Hesap Kodu)
2.Seviyenin 2 Karakter Uzunluğunda (Muavin Hesap Kodu)
3.Seviyenin  2 Karakter Uzunluğunda (Muavin Hesap Kodu)
Olup  olmadığı kontrol edilir.

MUHASEBE / KAYIT / HESAP  PLANI Sayfasında

Tekdüzen  Hesap Planındaki Ana Hesapların Kodları Tanımlanmıştır. Ana Hesapların Altında

Grup Hesaplarını tanımlarız

netsis entegrasyon kurulumu

Muavin Hesaplarını  tanımlarız

entegrasyon nasıl kurulur

690 DÖNEM KARI ZARARI  HESABININ GRUP VE MUAVİNLERİ TANIMLANIR

690-00  DÖNEM KARI ZARARI               690-00-00  DÖNEM KARI ZARARI

MUHASEBE / KAYIT /  PARAMETRE KAYITLARI / YEVMİYE Sayfasından

Kasa  Tahsil Muavin : Rehberden 100-00-00 MERKEZ TL KASASI

Kasa  Tediye Muavin: Rehberden 100-01-00 MERKEZ TL KASASI seçilir.

Tamam  Butonuna Basılır.

netsis muhasebe programı parametre kayıtları

FİŞ BAZINDA YUVARLAMA FARKI sayfasından

Maksimum  Yuvarlama Farkı Tutarı : 0,01 girilebilir

Yuvarlama  Farkının Yazılacağı Hesap Kodu

Borç     : Rehberden 690-00-00 DÖNEM KARI  ZARARI

Alacak   : Rehberden 690-00-00 DÖNEM KARI ZARARI seçilebilir.

Tamam Butonuna basılır.

entegrasyon işlemleri

Yazar: MaydanozBlogger

Keyfiyazılarım sitesi, birçok konuya değinen ama (bildiği konuları yazan ve bilmediği şeyler hakkında biliyomuş gibi davranmayan) İçeriğinde; Film-dizi, sosyal konular, gezi, sağlık, kullandığım ürünler, teknoloji, güzellik-makyaj, kadınca, yemek tarifleri gibi konuları barındıran site Ekim 2014 ‘de kurulmuştur. Ve bu süreç gittiğimiz yerlerin resimlerini çekmekle başladı. Çok klasik oldu değil mi🙂 Zaten fotograf çekmeye de farklı yerler görüp gezip seyahat etmeye çok ilgim vardı. Ayrıca farklı konularda ki düşüncelerimi dile getirmek ve herkesin okumasını istedim. Atatürkçü, espirili, bazen asabi, ekonomi ve siyasete ilgisi olan, ruh hali dalgalı, dünyayı ve yaşamı çözemeyen ve hiç çözemeyecek olan, spor yapmayı, fotoğraf çekmeyi seven, bisiklet binmeyi, kitap okumayı seven, film izlemeyi, yeni yerler görmeyi seven, garip ama gerçek İstanbul’u çok seven birisiyim. Soru, şikâyet ya da önerileriniz için aşağıdaki formdan ya da keyfiyazilarim@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 📸 Instagram : looktravelpics 📺 YouTube : Sütlü Çay 🏡 about me : keyfiyazilarim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s